Barmoqlar nega qirsillaydi?

🔸Barmoqlar mushtga siqilganda yoki barmoqlarni tortish paytida bo’g’imlar orasida kichik bo’shliqlar paydo bo’lishi sababli xarakterli qirsillash tovushlarini chiqaradi.

 

🔹Bu bo’shliqlarni ma’lum darajada vakuum bilan solishtirish mumkin. Bo’g’imlar to’satdan ajratilganda, bo’g’imlararo suyuqlik bo’shliqni to’ldirish uchun yetarli bo’lmay qoladi, buning natijasida bo’shliqlar paydo bo’ladi, ularning paydo bo’lishi suyuqlikdagi bosimning pasayishi olib kelib, mikroskopik (juda mayda) pufakchalar hosil bo’lishiga sabab bo’ladi, shundan so’ng qirsillash tovushini hosil qiladi.