Ayollarni tirnoqlarini bo’yashi Xitoyda paydo bo’lgan

Ayollarning tirnoqlarni bo’yash amali dastlab Xitoyda paydo bo’lgan. Badavlat kimsalarning qizlari, rafiqalari uy yumushlaridan nari bo’lish uchun tirnoq o’stirib unga zeb berib bo’yab yurganlar. Ularga tirnoqlarini 25 metrgacha o’stirishga ruxsat berilgan.