Yuzdagi dog'lar nimadan dalolat beradi?

Yuzning har bir qismidagi kamchilik ichki a’zolarning u yoki bu turi bilan bog’langan bo’ladi.

Gormonal balans muvozanatining o’zgarishi. Ko’pincha homilador ayollarda yuz, bo’yin va qorin sohasiga dog’ tushishi bilan kuzatiladi.

Peshob ajratish yo’li hamda jigardagi o’zgarishlardagi teri pigmentatsiyasi. Qo’l kafti yuzasidagi mayda dog’lar, yuz yonoqlariga yoyilgani.

Quyoshda uzoq vaqt toblanish melanin sintezini faollashtiradi. Bu esa asosan yuzda dog’ paydo bo’lishiga olib keladi (yonoq, burun atrofidagi dog’, kurakdagi mayda sepkil).