Zehningizni sinab ko'ring: qanday raqamlar qo'yilsa, eniga ham, bo'yiga ham hisob to'g'ri chiqadi?

Suratdagi bo’sh kataklarga shunday raqamlar qo’yingki, eniga hisobalaganda ham, bo’yiga hisoblaganda ham javoblar to’g’ri chiqsin.

Zehningizni sinab ko'ring: qanday raqamlar qo'yilsa, eniga ham, bo'yiga ham hisob to'g'ri chiqadi?

loading…