Nega chapaqay va o`naqaylar mavjud?
Sayyoramizdagi insonlarning deyarli 90 foizi — o`naqay? va faqat 3-5 foizida yetakchi qo`l — chap. Ushbu o`ziga xos hususiyat qayerdan kelib chiqqan va nega chap qo`lni ishlatadigan insonlar kamroq, ushbu savolni yechimini amaliy matematika va muhandislik fanlari kafedrasi dotsenti Daniel M.Abrams aniqlashga qaror qildi. Ushbu videoda oddiy va tushunarli qilib keltirilgan, va bir qancha savollarga javobingizni topishingiz mumkin.