5 / 100

O’t balosi, suv balosidan o’zing asra Alloxim.