Bu film ancha oldin olingan. Bugungi kunimizga umuman daxli yo’qqqqq…