Kelin-kuyovni olib kelib yotqizib ham ko’risharkan )
Xullas bizni urf-odatlarimizdan qolishmas ekan.