Charlie laqabli to’tiqush rangli tugmalarni shu rangdagi idishchalarga aytilgan ranglar orqali adashmasdan joylashtirdi.