1969-yil.

Nil Armstrong Oyga birinchi bo’lib qadam qo’ygan inson hisoblanadi. Ushbu parvozning haqiqat ekanligini hususida hozirgacha tortishuv ketadi.