TikToker lar videosi reklama bo’lishi uchun qabr kavlashgacha yetib bordi.