Ozarbayjonda azon o’qilganda o’z-o’zidan ochiladigan gul topildi. O’sha yerdagi bog’bonlar unga «Azon guli» deb ism qo’yishdi.