Ona tovuq lochinni yengib chiqdi… Ularning jangi go’yoki Armaniston – Ozarbayjon jangiga o’xshaydi.