Bu akamiz O’zimizning Andtjondan. Ular ziyoratgp velosipedda boribdilar.