Biroz vaqtlarga koronavirusni unutib, kayfiyatimizni ko’taramiz.

loading…