Biroz vaqtlarga koronavirus mavzusidan chalg’ib kayfiyatimizni ko’taramiz.

loading…