Миш-миш — Бахтиёр Мухиддинов

Дата выпуска -05.07.2018
Артисты -Бахтиёр Мухиддинов
Режиссеры -Фахриддин Орипов
Операторы -Фахриддин Орипов
Авторы текстов -Бахтиёр Мухиддинов
Композиторы -Бахтиёр Мухиддинов
Аранжировщики -Бахтиёр Мухиддинов